ในแง่นั้นความลุ่มหลงเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ปศุสัตว์ การดูแลการผลิตและการขายสู่ตลาดนั้นคล้ายคลึงกับความกังวลของเกษตรกรรายอื่น ๆ

ในแง่นั้นความลุ่มหลงเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ปศุสัตว์ การดูแลการผลิตและการขายสู่ตลาดนั้นคล้ายคลึงกับความกังวลของเกษตรกรรายอื่น ๆ

ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ (RCO) ในเนปาล ส่วนสำคัญของบทบาทของฉันคือการสนับสนุนรัฐบาลและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อชุมชนทั่วประเทศ? เราจะทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงได้อย่างไร นี่คือคำถามบางส่วนที่เป็นแนวทางในการทำงานของฉันใน RCO ในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ในระยะสั้น 

การสำเร็จการศึกษาน่าจะทำให้เศรษฐกิจของเนปาลมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม 

ในระยะยาว ยังมีความท้าทายมากมาย รวมถึงข้อจำกัดด้านอุปทานของสินค้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่เพียงพอ และการสูญเสียความยืดหยุ่นในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ซึ่งเราได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานระดับชาติอยู่แล้ว

ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของฉันจาก Resident Coordinator’s Office เราได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่รัฐบาลเนปาลในขณะที่พวกเขากำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น (STS) กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเร่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยการนำการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การขยายฐานรายได้ การเข้าถึงการเงินเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน 

การมีส่วนร่วมกับ LDCs ที่อยู่ใกล้เคียงและดึงเอาความเชี่ยวชาญด้านระบบการพัฒนาของ UN 

จากระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น

การเตรียมเนปาลให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในวงกว้าง ซึ่งเป็นเหตุผลที่กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (พ.ศ. 2566-2560) 

ได้นำการสำเร็จการศึกษาของ LDC และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยรวมมาเป็นหนึ่งในเสาหลักที่เชื่อมโยงกันเพื่อชี้นำกิจกรรมของระบบสหประชาชาติทั้งหมดในประเทศ

ความพยายามทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างงานและเพิ่มความสามารถของรัฐบาลท้องถิ่นในการให้บริการและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดกลางจำนวนมากของเนปาล ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 99 ของวิสาหกิจในประเทศ หากเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาค MSMEs เหล่านี้หรือ ‘อุตสาหกรรมสำหรับทารก’ ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้หญิงเป็นผู้นำ มีศักยภาพมหาศาลในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าใน SDGs และเป้าหมายการพัฒนาของเนปาลเอง

Credit : ufaslot