การผสมผสานระบบนิเวศในอินโดนีเซีย

 การผสมผสานระบบนิเวศในอินโดนีเซีย

ตามเนื้อผ้า การปลูกสีย้อมธรรมชาติจะใช้สำหรับการทอผ้าแบบดั้งเดิมในกาลิมันตัน ดินแดนของอินโดนีเซียบนเกาะบอร์เนียว ใช้วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการอนุรักษ์ป่าด้วยการปลูกและขยายพันธุ์พืชย้อมสีธรรมชาติในหมู่บ้านเอินซาอิด ปันจัง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไม่เพียงมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นกุญแจเชื่อมโยงไปสู่ประเพณีและวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง รวมถึงพิธีกรรมและพิธีกรรมต่างๆโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก

UNDPกำลังทำงานร่วมกับชุมชน เช่น เอนไซด ปันจัง เพื่อปกป้องและบำรุงรักษาพื้นที่ป่า

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่นี่จากข้อมูลของ Mr. Griffiths การดำเนินงานด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2565 ซึ่งเข้าถึงประชาชนประมาณ 22 ล้านคน

องค์กรระดับชาติและนานาชาติกว่า 160 องค์กรกำลังให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและสุขภาพที่สำคัญ ตลอดจนการศึกษา น้ำและสุขอนามัย และการสนับสนุนด้านการเกษตร “เราจำเป็นต้องปรับปรุงงานนี้อย่างเร่งด่วน” เขาเน้นย้ำ

เขากล่าวว่าผลกระทบของการช่วยชีวิตของสหประชาชาติขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากหน่วยงานโดยพฤตินัยและความยืดหยุ่นของเงินทุนที่ได้รับ “เราทุกคนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิต ศักดิ์ศรี และอนาคตของชาวอัฟกันทุกคน”

ครอบครัวได้รับอาหารและน้ำมันที่แจกจ่ายโดย WFP ในจังหวัด Faryab ประเทศอัฟกานิสถาน

© ดับเบิลยูเอฟพี ครอบครัวได้รับอาหารและน้ำมันที่แจกจ่ายโดย WFP ในจังหวัด Faryab ประเทศอัฟกานิสถานภาพเศรษฐกิจซบเซาตาม  แนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมของ UNDP  สำหรับอัฟกานิสถาน

ประเทศสิ้นสุดปี 2020 ด้วยความท้าทายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ “สำคัญ” 

พันธมิตรระหว่างประเทศให้คำมั่นสัญญา 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ในช่วงสี่ปีถัดไปอย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้นำไปสู่เงื่อนไขใหม่ การที่ประชาคมระหว่างประเทศไม่ยอมรับกลุ่มตอลิบาน ประกอบกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างการประกาศของทางการและการดำเนินการในพื้นที่ ทำให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศหยุดชะงักกะทันหัน และการแช่แข็งเงินสำรองของอัฟกานิสถานในต่างประเทศ 

“การลดลงของความช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งก่อนหน้านี้คิดเป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส่งผลกระทบในทันทีและสำคัญต่อเศรษฐกิจ” UNDPระบุ

รายงานประเมินว่าขณะนี้จำเป็นต้องใช้เงิน 2 พันล้านดอลลาร์ในการยกระดับรายได้ของคนจนทั้งหมดให้ถึงเส้นความยากจน “บ่งชี้ถึงการบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะด้านมนุษยธรรมในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน”

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิที่ออกแถลงการณ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ ในเจนีวา 

พวกเขารายงานต่อคณะมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของประเทศหรือประเด็นเฉพาะ เช่น สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้รายงานพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ และสมาชิกของคณะทำงานเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากองค์การ 

credit: serailmaktabi.com
carrollcountyconservation.com
juntadaserra.com
kylelightner.com
walkernoltadesign.com
catalunyawindsurf.com
frighteningcurves.com
moneycounters4u.com
kennysposters.com
kentuckybuildingguide.com